Kiyosaki, Robert T.,

Shkolla e biznesit : per ata qe duan te ndihmojne te tjeret / by Robert T. Kiyosaki with Sharon L. Lechter ; Perktheu Oltjona Mucaj. - Prishtine : Elta BS, 2009. - 179 p. : ill. ; 23 cm.

9789951544047


Finance, Personal.
Investments.
Rich people.

HG179 / .K565 2009

332.024

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al