Nje veshtrim islam mbi terrorin dhe sulmet vetevrasese / kompilues Ergun Capan ; perktheu Dritan Hoxha. - Tirane : Prizmi, 2006. - 128 p. ; 23 cm.

Includes bibliographical references (p.148-149) and index.

9994365258


Terrorism--Religious aspects--Islam.
Suicide bombings--Religious aspects--Islam.
Jihad.
Muslim martyrs.

BP190.5.T47 / .I7513 2006

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al