Kume, Vasilika.

Menaxhimi Strategjik / Vasilika Kume - 3th ed. - Tiranë : Pegi, c2004. - 579 p. : 24 cm.

9992768851


Strategic planning.

HD30.28 / .K835 2004

658.4/012

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al