Bogdani, Irena

Kontabiliteti Publik / edited by Irena, Bogdani. - Tiranë ; Shtëpia Botuese e Librit Universitar, c2003. - 252 p. : 25 cm.

9992702222 9992702222


Finance, Public--Accounting.

HJ9733 / .B64 2003

657.61

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al