Dika, Zamir,

Dizajnimi dhe zhvillimi i web-it : Koncepte bazë / Zamir Dika, Artan Luma. - Shkup, Maqedoni : Logos - A, c2007. - 404 p. : 24 cm.

Includes index.

998958253x


Web sites
Computer graphics.
Web publishing.

TK5105.888 / .D55 2007

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al