Panian, Zhelko.

Informatika afariste për ekonomistë / Zhelko Panian - Prishtinë : Kolegji Universitar - Victory, 2006. - 400 p. : 24 cm. - Bd. 72 .


Information technology--Economic aspects.
Information technology--Social aspects.
Organizational sociology.
Information society.
Organizational change.

HC79.I55 / I5354 1994

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al