Mecaj, Nasip.

Enciklopedi e shkencave te tokes : gjeografi, gjeomorfologji e aplikuar, mjedisi dhe planifikimi urban / Nasip Mecaj, Niko Rogo. - Tirane : Botimet Toena, 2008. - 624 p. : ill., maps ; 23 cm.

"Instituti per Studimin e Natyres dhe Edukimin Ambiental."

Includes bibliographical references (p. 619-622).

9789994313976


Science--Albanian.--Encyclopedias

Q121 / .M43 2008

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al