Rosenberg, Nathan, 1927-

Si u pasurua Perëndimi : Transformimi ekonomik i botës industriale / Nathan Rosenberg & L.E. Birdzell, Jr. - Tiranë : Elena Gjika c1995 - 408 p. ; 24 cm.

Includes bibliographical references and index.


Capitalism--History.
Economic history.


Europe--Economic conditions.
United States--Economic conditions.

HC240 / .R67 1995

330.91722

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al