Banka e Shqipërisë

Artikuj të botuar në Buletinin Ekonomik të Bankës së Shqipërisë gjatë një dekade/ Banka e Shqipërisë - Vëllimi III, Periudha 2005-2007 - Tiranë : Banka e Shqipërisë Dhjetor 2007. - 572 p. : 22 cm.

--Albania.

HG925 / .2007

339.5/3/094

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al