Shakespeare, William, 1564-1616.

Hamleti, princ i Danimarkës / William Shakespeare ; Përktheu Fan S. Noli. - Tiranë : Onufri, [2005]. - 264 p. ; 21 cm. - Biblioteka shqiptare .

9994342134

PR2795.A5 / H3 1943

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al