Kadare, Ismail.

Ra ky mort e u pamë : ditar për Kosovën, artikuj, letra / Ismail Kadare. - Tiranë : Onufri, c1999. - 249 p. ; 21 cm.

Essays.

9992730811

00305217


Kosovo War, 1998-1999.

DR 2087 .K33 1999

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al