Kabo, Përparim.

Autoritarizëm në tranzicion : antropologjia shqiptare përmes globalizmave / Përparim Kabo. - Bot. i pare.̈ - Tiranë : Plejad, 2006. - 469 p. ; 21 cm.

Includes bibliographical references (p. [457]-465).

9994390325

2007403386


Social change--Albania.
Authoritarianism--Albania.
Democracy--Albania.
Globalization--Albania.


Albania--Social conditions.

HN 620.5 .A8 K33 2006

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al