Confucius says = [Kongzi shuo] / Kongzi shuo Cai Xiqin bian zhu ; ze ren bian ji Han Hui ; fan yi Lai Bo, Xia Yuhe, Yu Ling ; hui tu Li Shiji. - Di 1 ban. - Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2006. - iv, 15, 201 p. : ill. ; 22 cm. - Zhongguo sheng ren wen hua cong shu . - Lao ren jia shuo xi lie cong shu = Wise men talking series . - Lao ren jia shuo xi lie cong shu. .


Chinese and English.

7802002117 (pbk.) 9787802002111

2010381200


Confucius--Quotations.


Philosophy, Chinese.
Chinese language--Readers.

B128.C8 / C59 2006

B 128 .C8C59 2006

Epoka University Library, Rr. Tiranë-Rinas,Km. 12 1039 Tirana, Albania
+355 4 2232 086| FAX +355 4 2222 117|library@epoka.edu.al